Об Организации Деятельность Новости Анонс Культура Библиотека Видеотека Контакты
   
 
RUS  MDA
Навигация
ГлавнаяОб Организации Программное заявлениеДеятельность АнонсНовости Произвол работодателейЮридическая консультация КультураБиблиотека Видеотека Ссылки Обратная связь Подписка Контакты WebMoney кошелек организации: Z852093458548
 
Календарь
«    Октябрь 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
 
Популярные статьи
 
Наш опрос
 
Архив новостей
Август 2023 (1)
Июль 2023 (2)
Июнь 2023 (1)
Май 2023 (2)
Март 2023 (5)
Июнь 2022 (2)
 
\'Красное
 
» » Забастовка шахтеров 6 августа 1929 года

Видео : Забастовка шахтеров 6 августа 1929 года
автор: admin 7-08-2023, 10:37


Bun găsit dragi prieteni și tovarăși! Mâine 6 august se împlinesc 94 de ani de la  un masacru cumplit comis de către forțele regimului burghezo-mosieresc împotriva muncitorilor care se ridicase la luptă pentru drepturile lor. Este vorba despre reprimarea în sânge a grevei minerilor de la Lupeni din 6 august 1929, în perioada guvernului național-țărănist condus de Iuliu Maniu. Este un episod sângeros, care este trecut sub tăcere în prezent de către burghezie, care încearca sa ascunda sau sa minimizeze crimele capitalismului.


Acum o scurta prezentare a contextului. La data de 10 noiembrie 1928 a fost instalat la putere primul guvern național-țărănist condus de Iuliu Maniu. Înainte de acest moment, în perioada în care s-au aflat în opoziție, țărăniștii au promis nenumărate reforme democratice, în vederea lărgirii drepturilor si libertatilor cetatenesti, precum și a îmbunătățirii condițiilor de trai al maselor populare. Odată ajunși la putere, au uitat complet de aceste promisiuni și  au făcut exact opusul, adoptând măsuri ce aveau să agraveze situația maselor exploatate. Deși se întitulau țărăniști, PNȚ în realitate au adoptat o politică complet ostilă țărănimii. Cu titlu exemplificativ, amintim de legea circulației bunurilor rurale din anul 1929, lege ce proteja interesele capitalului bancar împotriva țărănimii sărace și totodată intarea chiaburimea și chiar tindea spre refacerea marilor proprietăți funciare. În ce privește situația minerilor din Lupeni în 1929, condițiile de viață și de muncă ale acestora erau cumplite: nu exista nici un sistem de protectie a muncii, ziua de munca era de 12 ore sau în unele cazuri chiar mai mult, iar salariile minerilor erau micșorate sistematic. Pe langa faptul că salariile erau foarte mici, erau totodată aplicate și amenzi din salarii. În contextul marii crize economice, zilnic erau concediate grupuri întregi de muncitori, care ramaneau astfel fără nici o sursa de venit. Sa nu uitam totodată faptul, ca în perioada crizei economice, foarte mulți oameni ajungeau sa se sinucida, în urma primirii scrisorilor de amenințare de la bănci, ca urmare a lipsei posibilităților materiale de a-și plăti datoriile. Minerii doreau încheierea unui contract colectiv de munca prin care sa le fie recunoscute drepturi elementare, însă se loveau de refuzul înverșunat al proprietarilor de mine de a le recunoaște vreun drept. În fața acestei atitudini însfidătoare a burgheziei, singura soluție ramanea, evident, acțiunea directă.


Cum s-au desfășurat evenimentele? În cadrul unei întruniri organizate de sindicatele unitare, la data de 4 august 1929, s-a decis organizarea grevei pentru a obține din partea claselor dominante recunoașterea unor drepturi esentiale. Astfel, în dimineața zilei de 5 august, aproximativ 4 mii de muncitori de la minele "Victoria", "Ileana", "Aurelia", "Stefan" si "Carolina" au declarat greva, refuzand sa intre în subteran, și totodată s-au îndreptat spre centrul orașului Lupeni, ocupand uzina electrica. In acest loc, i-au asteptat pe reprezentantii administratiei minelor, pentru a purta tratative. Minerii grevisti cereau: ziua de munca de 8 ore, majorarea salariilor cu 40%, interzicerea muncii copiilor în subteran, asigurarea de bocanci, alimente și echipamente noi pentru angajații care lucrau în puțuri și în focuri. Ca de obicei, in fata acestor revendicări absolut legitime, clasele exploatatoare au răspuns cu gloanțe. Autoritățile publice burgheze au instaurat starea de asediu și au adus armata de la Deva, care au înconjurat uzina, iar muncitorilor li s-a ordonat sa se împrăștie. Ei au refuzat ferm sa se supună ordinelor forțelor de represiune, iar prefectul a ordonat deschiderea focului asupra minerilor, trăgând el însuși primul glonț în pieptul unui muncitor. Sub gloanțele autorităților regimului Maniu, au căzut atunci 28 de mineri, iar alți peste 200 au fost răniți. O mare parte dintre muncitorii greviști au fost nevoiți sa se refugieze în pădure de teama represiunilor sângeroase care au urmat. La data de 9 august, sicriele celor decedați au fost purtate către cimitir de căruțe pentru cărat bălegar. Căruțele au fost aduse la solicitarea directoratului minelor. Mai mult decât atât, cortegiul funerar a fost însoțit de către militari, care le-au ordonat să grăbească pasul, iar după patru ore de la înhumarea celor uciși, o companie de infanterie, păzea cimitirul în poziție de tragere. Trebuie menționat faptul ca în 1929, proprietarii minelor erau bancheri si politicieni marcanți ai Partidului Național Liberal, partid cu care PNȚ se afla într-o stare de rivalitate politică. Masacrul din 1929, comis din ordinul guvernului PNȚ, a dovedit faptul că solidaritatea de clasa a burgheziei țărăniste și a celei liberale în fața luptelor de clasă ale muncitorilor, a fost mai importantă decat rivalitatea politică a celor două partide. Asta dovedește încă o data că burghezia și celelalte clase exploatatoare, sunt oricand dispuse sa treacă peste orice divergențe politice, și să se unească atunci când se vad puse în fața luptei maselor muncitoare, care cer sa li se recunoască niște drepturi esențiale. Trebuie sa amintim faptul că țărăniștii au reprezentat întotdeauna un dușman al maselor muncitoare, de al cărui nume se leaga crime cumplite comise împotriva muncitorilor, așa cum se poate observa și în cazul reprimării sângeroase a grevei muncitorilor CFR-iști de la Grivița din 1933, din ordinul guvernului Vaida-Voevod, despre care am vorbit deja într-un videoclip postat deja în luna februarie. 


Masacrul de la Lupeni din 1929 a reprezentat o crimă împotriva umanității comisă sub conducerea lui Maniu și al partidului criminal numit PNȚ. Din păcate, în prezent nu se vorbește nimic despre acest masacru în manualele școlare, în timp ce Maniu este prezentat de catre propaganda burgheza ca “Mare patriot, făuritor al României Mari, martir al neamului”. De observat cum istoriografia burgheza actuală caută să ascundă complet crimele capitalismului, în timp ce la școală, la TV, pe internet, ni se vorbește încontinuu despre “crimele comunismului”. Aceasta abordare a prezentării istoriei face parte din strategia claselor exploatatoare de a manipula masele, denigrand socialismul, prezentând totodată sistemul capitalist ca fiind cel mai bun posibil. Însă noi, marxiștii nu vom ezita niciodata sa demascam crimele comise de către clasele exploatatoare și, totodată, vom lupta pentru abolirea sistemului criminal numit “capitalism” și pentru infăptuirea socialismului, premisa necesara trecerii la comunismul deplin, acolo unde va fi aplicat principiul “de la fiecare după capacități, fiecăruia după nevoi”.


Jos capitalismul! Trăiască clasa muncitoare! Trăiască marxism-leninismul!


Добро пожаловать, дорогие друзья и товарищи! Завтра, 6 августа, исполняется 94 года со дня страшной расправы, учиненной силами буржуазно-помещичьего режима над рабочими, вставшими на борьбу за свои права. Речь идет о кровавом подавлении забастовки горняков в Лупенах 6 августа 1929 года, в период существования национально-крестьянского правительства во главе с Юлиу Маниу. Это кровавый эпизод, который в настоящее время замалчивается буржуазией, пытающейся скрыть или преуменьшить преступления капитализма.


Теперь краткое изложение контекста. 10 ноября 1928 года к власти пришло первое национал-крестьянское правительство во главе с Юлиу Маниу. До этого момента, в период, когда они были в оппозиции, национал-крестьяне обещали бесчисленные демократические реформы, чтобы расширить права и свободы граждан, а также улучшить условия жизни народных масс. Придя к власти, они совершенно забыли об этих обещаниях и сделали прямо противоположное, приняв меры, которые ухудшили бы положение эксплуатируемых масс. Хотя они называли себя национал-крестьянами, в действительности НКП проводила политику, полностью враждебную крестьянству. В качестве примера упомянем закон о товарообороте в деревне от 1929 г., закон, защищавший интересы банковского капитала от беднейшего крестьянства, усиливавший кулачество и направленный на восстановление крупных земельных владений. Положение горняков Лупени в 1929 г., условия их жизни и труда были ужасны: не было системы охраны труда, рабочий день составлял 12 часов, а в некоторых случаях и больше, а заработная плата шахтеров систематически снижалась. Кроме того что оклады были очень низкими, из окладов применялись еще и штрафы. В условиях большого экономического кризиса ежедневно увольнялись целые группы рабочих, которые, таким образом, оставались без какого-либо источника дохода. Не будем также забывать тот факт, что во время экономического кризиса многие люди кончали жизнь самоубийством, получив письма с угрозами от банков, в результате отсутствия материальных возможностей погасить свои долги. Шахтеры хотели заключения коллективного трудового договора, по которому признавались бы их основные права, но столкнулись с ожесточенным отказом владельцев шахт признать какие-либо права. Столкнувшись с таким отношением буржуазии, единственным выходом, очевидно, оставались прямые действия.


Как развивались события? На собрании, организованном профсоюзами 4 августа 1929 г., было решено организовать забастовку, чтобы добиться от господствующих классов признания некоторых основных прав. Так, утром 5 августа около 4 тысяч рабочих шахт «Виктория», «Илеана», «Аурелия», «Штефан» и «Каролина» объявили забастовку, отказавшись уйти под землю, и одновременно направились к центру города Лупени, занимая электростанцию. В этом месте ждали представителей управления шахт, для проведения переговоров. Бастующие горняки требовали: 8-часового рабочего дня, повышения заработной платы на 40%, запрета детского труда под землей, выдачи обуви, продуктов питания и нового снаряжения работникам, работавшим в шахтах и рудниках. Как обычно, на эти вполне законные требования эксплуататорские классы ответили пулями. Буржуазные органы государственной власти ввели осадное положение и привели войско из Девы, которое окружило завод, и рабочим было приказано разойтись. Они упорно отказывались подчиняться приказам репрессивных сил, и префект приказал открыть огонь по горнякам, сам выпустив первую пулю в грудь рабочего. Под пулями властей режима Маниу тогда пали 28 горняков, еще более 200 получили ранения. Большая часть бастующих рабочих была вынуждена укрыться в лесу, опасаясь последовавших за этим кровавых репрессий. 9 августа гробы с усопшими на навозных телегах вывезли на кладбище. Вагоны были привезены по требованию управления шахт. Причем похоронный кортеж сопровождали военные, которые приказали им поторопиться, а через четыре часа после захоронения убитых, кладбище охраняла, на огневой позиции, пехотная рота. Следует отметить, что в 1929 году владельцами шахт были банкиры и видные политики Национал-либеральной партии, партии, с которой НКП находилась в состоянии политического соперничества. Резня 1929 г., совершенная по приказу правительства НКП, доказала, что классовая солидарность крестьянской и либеральной буржуазии перед лицом классовой борьбы рабочих была важнее политического соперничества двух партий. Это лишний раз доказывает, что буржуазия и другие эксплуататорские классы всегда готовы преодолеть любые политические разногласия и объединиться, когда они видят перед собой борьбу трудящихся масс, требующих признания некоторых основных прав. Мы должны помнить, что крестьяне всегда представляли собой врага трудящихся масс, имя которого связано с ужасными преступлениями, совершенными против рабочих, как это видно на примере кровавого подавления забастовки рабочих РЖД (Румынские железные дороги) в Гривице в 1933 г. , из распоряжения правительства Вайды-Воевод, о котором мы уже говорили в другом видео.


Расправа в Лупени в 1929 году была преступлением против человечества, совершенным под руководством Маниу и преступной партии под названием Национально-крестьянская партия. К сожалению, в настоящее время в школьных учебниках об этом событии ничего не говорится, а Маниу представлен буржуазной пропагандой как «Великий патриот, создатель Великой Румынии, мученик нации». Следует отметить, как нынешняя буржуазная историография стремится полностью скрыть преступления капитализма, в то время как в школе, по телевизору, в интернете нам постоянно рассказывают о «преступлениях коммунизма». Такой подход к представлению истории является частью стратегии эксплуататорских классов по манипулированию массами, очернению социализма и представлению капиталистической системы как наилучшей из возможных. Но мы, марксисты, никогда не остановимся перед разоблачением преступлений, совершенных эксплуататорскими классами, и в то же время мы будем бороться за отмену преступной системы, именуемой «капитализмом», и за осуществление социализма, необходимой предпосылки переходного периода к полному коммунизму, где будет применяться принцип «от каждого по способностям, каждому по потребностям». 


Долой капитализм! Да здравствует рабочий класс! Да здравствует марксизм-ленинизм!
 
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:

 • 19 Iunie 17.00 Piata Marii Adunari Nationale. Muncitori din toate țările, uniți-vă!
 • Declarație Mișcării Marxiste "Rezistența Populară" în legătură cu aprobarea guvernului Pavel Filip și protestele provocate de acest fapt
 • Problema laicităţii în cadrul statului român
 • Usatâi la raport: Ministrul sănătăţii a fost audiat astăzi de parlament
 • Ciocnirile dintre salariaţii Fabricii de Zahăr din Glodeni şi mercenarii patronului


 • Комментарии (0)   Напечатать
   
   
   
  Авторизация
   
  Видео ролики
  {videolist}
   
  Новости партнеров
  XML error in File: http://rkrp-rpk.ru/component/option,com_rss_stok/id,9/
  XML error: Opening and ending tag mismatch: hr line 5 and body at line 6

  XML error in File: http://krasnoe.tv/rss
  XML error: StartTag: invalid element name at line 1

   
   
  сopyright © 2010 RezistentaАвтор Atola