RUS  MDA
WebMoney : Z292695501926
 
«     2019    »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728 
 
 
 
2017 (2)
2017 (2)
2017 (22)
2016 (3)
2016 (1)
2016 (16)
 
\'Красное
 
» » Нет массовым увольнениям РІ Центре Матери Рё Ребенка! (листовка)

rezistenta.info : Нет массовым увольнениям в Центре Матери и Ребенка! (листовка)
: admin 8-04-2013, 12:21

Nu concedierilor în masă la Centrul Mamei și Copilului!


Stimați salariați ai CMC! Conducerea Centrului intenționează să concedieze 560 de infirmiere din cele 680 care lucrează aici. Volumul de lucru prestat de acestea, se preconizează să fie dat spre executare personalului unei firme particulare, contractate de Centru. Acest lucru se face chipurile pentru a “reduce costurile”, dar, de fapt - pentru a face ca același volum de lucru să fie prestat de mai puțini oameni, cu un salariu mai mic, fără nici o protecție a drepturilor sale de salariat. Asemenea transfer (“externalizare” sau “outsourcing”) este o modalitate perfectă de acaparare legitimă a banilor din buget de către persoanele cointeresate. Este evident, că calitatea lucrului efectuat va scădea, deoarece efectuarea acestuia cu mai puțini lucrători la același nivel de calitate, pur si simplu nu este posibil fizic. Pentru a soluționa parțial această problemă, angajatorul va pune pe seama asistentelor medicale executarea a unei părți din acest volum de lucru, bineînțeles, fără nici o salarizare suplimentară. Ca urmare, de la astfel de „inovații” vor avea de suferit atît pacienții, care nu vor primi îngrijire corespunzătoare, cît și o mare parte a personalului medical, care va fi nevoit să facă față unui volum mărit de lucru!

Lucrătorii care vor fi recrutați în statele de personal ale companiei de outsourcing vor lucra în baza unui contract de muncă pe termen scurt, la expirarea căruia angajatorul poate să nu-l prelungească, neachitînd nici o compensație la concediere, care de fapt are loc în acest caz. Totodată nu există nici o garanție, că în firma respective vor reuși să se angajeze toate infirmierele concediate de la CMC.

În scopul de a forța lucrătorii să plece “voluntar”, conducerea CMC a micșorat salariile și a mărit volumul de muncă. Ca răspuns la încălcările drepturilor sale de salariat, pe data de 13 martie o mică parte din colectivul CMC au găsit putere si curaj de a merge la protest împotriva planurilor și acțiunilor managementului. Din păcate, restul angajaților nu au susținut tovarășii lor, care de fapt, au apărat interesele practic întregului personal al CMC. Consecințele reorganizării ii vor afecta pe toți: și pe infirmiere (din care va rămîne doar fiecare a șaselea) si pe asistente medicale. Așa că nu are rost de așteptat și de sperat la ceva, trebuie de acționat în mod hotărît, unit, cu forțele întregului colectiv!

Mai întâi de toate, trebuie de convocat adunarea sindicală și de aprobat o decizie privind dezacordul sindicatului cu planurile de concedieri în masă. Codul Muncii interzice concedierea angajaților fără acordul sindicatului, astfel, orice concediere în acest caz va fi ilegală! Dacă sindicatul existent protejează, de fapt, interesele angajatorului și nu pe cele ale salariaților, aveți tot dreptul de a realege conducerea acestuia, sau de a crea un alt sindicat independent, de alternativă, și acest lucru este perfect legal. Apoi puteți fără nici o frică să treceți la acțiunile de protest, și nu doar în fața CMC, ci, de asemenea, și în fața Guvernului.

Cereți:

- anularea concedierilor în masă;

- demisia actualului director al CMC care a inițiat concedierile;

- încetarea hărțuirii angajaților care au participat la proteste;

- îmbunătățirea condițiilor de muncă a angajaților CMC și majorarea salariilor.


Cu cît mai masive și hotărîte vor fi acțiunile voastre, cu atît mai multe șanse de a reuși veți avea. Luați exemplul de la colegii voștri de la spitalele “Toma Ciorbă” și “Emilian Coţaga”, uniți cu ei eforturile voastre formînd un front comun întru apărarea drepturilor sociale și de salariat! Nime nu va face asta în locul vostru!

Organizația marxistă “Rezistența Populară”
www.rezistenta.info, rezistenta_md@yahoo.com, tel. de contact: 514195, 068070585


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Нет массовым увольнениям в Центре Матери и Ребенка!


Уважаемые работники ЦМР! Руководство Центра намеревается уволить 560 из 680 работающих здесь санитарок. Тот объем работы, что делали они, предполагается переложить на персонал нанятой Центром частной фирмы. Это делается якобы для «снижения затрат», но на самом деле – для того, чтобы ту же работу делало меньшее число людей за меньшую зарплату, без защиты трудовых прав. Такая передача («аутсорсинг») – отличный способ законного прикарманивания бюджетных денег заинтересованными лицами. Очевидно, что качество выполняемой работы снизится, так как выполнять ее меньшим числом работников с прежним качеством просто физически невозможно. Чтобы частично решить эту проблему, работодатель перекинет на медсестер часть этой работы, разумеется, без дополнительной оплаты. В итоге, от подобных «нововведений» будут страдать как больные, которые не будут получать полноценного обслуживания, так и значительная часть медперсонала, трудовая нагрузка на который возрастет!

РўРµ работники, которые Р±СѓРґСѓС‚ набраны РІ штат аутсорсинговой компании, Р±СѓРґСѓС‚ работать РїРѕ краткосрочному контракту, РїРѕ истечении которого работодатель может его РЅРµ продлевать, РїСЂРё этом никакие компенсационные выплаты Р·Р° фактическое увольнение работнику производится РЅРµ Р±СѓРґСѓС‚. Р? РЅРµ факт, что РІ нее СЃРјРѕРіСѓС‚ устроиться РІСЃРµ увольняемые санитарки.

Чтобы вынудить работников уходить «по собственному желанию», руководство ЦМР понизило зарплаты и увеличило объем работ. В ответ на ущемление своих трудовых прав, 13-го марта небольшая часть коллектива ЦМР нашла в себе силы и решительность выйти на протест против планов и действий руководства. К сожалению, остальные работники не поддержали своих товарищей, которые защищали интересы практически ВСЕГО персонала ЦМР. Последствия реорганизации затронут всех: и санитарок (из которых останется лишь каждая шестая), и медсестер. Так что ждать и надеяться не на что, надо действовать сплоченно, всем коллективом!

Прежде всего, нужно созвать профсоюзное собрание и добиться, чтобы было принято решение о несогласии профсоюза с планами массовых сокращений. Трудовой Кодекс запрещает увольнение работников без согласия профсоюза, и любое увольнение в таком случае будет незаконно! Если же существующий профсоюз на деле защищает интересы работодателя, а не работников, вы имеете полное право переизбрать его руководство или создать другой, независимый профсоюз – альтернативный существующему, и это вполне законно. После чего смело переходите к акциям протеста, и не только перед ЦМР, но и перед Правительством.

Требуйте:

- отмены решения о массовых сокращениях; отставки нынешнего директора ЦМР, инициировавшего сокращения;

- прекращения преследований работников, участвовавших в протестах;

- улучшение условий труда работников ЦМР и повышения его оплаты.


Чем более массовыми и решительными будут ваши выступления, тем больше шансов добиться своего. Берите пример с ваших коллег из больниц «Тома Чорбэ» и «Эмилиан Коцага», объединяйте с ними ваши усилия и выступайте единым фронтом в защиту своих трудовых и социальных прав! Никто это не сделает вместо вас!

Марксистская организация «Народное Сопротивление»www.rezistenta.info, rezistenta_md@yahoo.com, контактный тел.: 514195, 068070585

Нет массовым увольнениям в Центре Матери и Ребенка! (листовка) 
, . .

:

 • Angajaţii spitalului de boli infecţioase В«Toma CiorbăВ» cer demisia ministrului Usatâi
 • Nimeni nu rămâne şomer după reorganizarea spitaleolor, promite ministrul Usatâi
 • Obligaţi să depună cereri de demisie. 40 de angajaţi ai unei fabrici din Sângerei se tem că vor rămâne şomeri
 • Nazarenco Evgheni - candidatul muncitorilor!
 • "Nu referendumului! Da - luptei de clasă!"


 •  
   
   
   
   
  {videolist}
   
  XML error in File: http://rkrp-rpk.ru/component/option,com_rss_stok/id,9/
  XML error: at line 0

  XML error in File: http://krasnoe.tv/rss
  XML error: StartTag: invalid element name at line 1

   
   
  opyright © 2010 Rezistenta Atola