RUS  MDA
WebMoney : Z292695501926
 
«     2013    »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
 
 
 
2017 (2)
2017 (2)
2017 (22)
2016 (3)
2016 (1)
2016 (16)
 
\'Красное
 
» 08.04.2013

rezistenta.info : "Оптимизация" школ в Кишиневе продолжается...
: admin 8-04-2013, 14:19

В Кишиневе готовят закрытие 3 учебных заведений


http://www.gzt.md/article/общество/14987/

На последнем заседании городского совета либералам, демократам и либерал-демократам не хватило голосов для принятия данного решения, которое было перенесено на последующую встречу.

Так, заручившись поддержкой независимых советников Теодора Кырнаца и Петра Донцова, большинство планирует закрыть сразу три учебных заведения. Примечательно, что представители управления образования поддержали оптимизацию.

В частности, предожно закрыть гимназии №3 и 6 в секторе Ботаника, а также лишить финансирования восстановленную гимназию в селе Хулбоака.

Так, закрытие столичных учебных заведений объхясняют нехваткой учеников, в то время как в Хулбоаке гимназию восстановят в виде исключения по просьбе местных жителей, однако никакого фнансирования не дадут и обещают закрыть, если в сельском бюджете не будут изысканы средства на ее содержание, передаетMoldnews.

Напомним, что в Бельцах местные власти взяли на себя дофинансирование ряда учебных заведений после их перехода на снабжение по системе так называемых категориальных трансфертов.

«Много было дебатов РїРѕ данному РІРѕРїСЂРѕСЃСѓ. Остаются РѕРЅРё Рё сейчас. РќРѕ местные органы власти, понимая необходимость собственного участия РІ СЃСѓРґСЊР±Рµ каждой школы, взяли РЅР° себя расходы, которые РЅРµ были предусмотрены формулой трансфертов», - заявил РЅР° последнем заседании муниципального совета примар Василий Панчук. В«Р? как следствие, - добавил РѕРЅ, - Сѓ нас РЅРµ было закрыто РЅРё РѕРґРЅРѕР№ гимназии, РЅРё РѕРґРЅРѕРіРѕ лицея».

В прошлом году на финансирование начальной школы, 9 гимназий, 13 лицеев по формуле категориальных трансфертов и за счет средств, выделенных дополнительно на питание учащихся I-XII классов, муниципальный бюджет израсходовал 91,5 млн леев, из которых на капитальные расходы 2,6 млн леев.

 
 
rezistenta.info : Нет массовым увольнениям в Центре Матери и Ребенка! (листовка)
: admin 8-04-2013, 12:21

Nu concedierilor în masă la Centrul Mamei și Copilului!


Stimați salariați ai CMC! Conducerea Centrului intenționează să concedieze 560 de infirmiere din cele 680 care lucrează aici. Volumul de lucru prestat de acestea, se preconizează să fie dat spre executare personalului unei firme particulare, contractate de Centru. Acest lucru se face chipurile pentru a “reduce costurile”, dar, de fapt - pentru a face ca același volum de lucru să fie prestat de mai puțini oameni, cu un salariu mai mic, fără nici o protecție a drepturilor sale de salariat. Asemenea transfer (“externalizare” sau “outsourcing”) este o modalitate perfectă de acaparare legitimă a banilor din buget de către persoanele cointeresate. Este evident, că calitatea lucrului efectuat va scădea, deoarece efectuarea acestuia cu mai puțini lucrători la același nivel de calitate, pur si simplu nu este posibil fizic. Pentru a soluționa parțial această problemă, angajatorul va pune pe seama asistentelor medicale executarea a unei părți din acest volum de lucru, bineînțeles, fără nici o salarizare suplimentară. Ca urmare, de la astfel de „inovații” vor avea de suferit atît pacienții, care nu vor primi îngrijire corespunzătoare, cît și o mare parte a personalului medical, care va fi nevoit să facă față unui volum mărit de lucru!

Lucrătorii care vor fi recrutați în statele de personal ale companiei de outsourcing vor lucra în baza unui contract de muncă pe termen scurt, la expirarea căruia angajatorul poate să nu-l prelungească, neachitînd nici o compensație la concediere, care de fapt are loc în acest caz. Totodată nu există nici o garanție, că în firma respective vor reuși să se angajeze toate infirmierele concediate de la CMC.

În scopul de a forța lucrătorii să plece “voluntar”, conducerea CMC a micșorat salariile și a mărit volumul de muncă. Ca răspuns la încălcările drepturilor sale de salariat, pe data de 13 martie o mică parte din colectivul CMC au găsit putere si curaj de a merge la protest împotriva planurilor și acțiunilor managementului. Din păcate, restul angajaților nu au susținut tovarășii lor, care de fapt, au apărat interesele practic întregului personal al CMC. Consecințele reorganizării ii vor afecta pe toți: și pe infirmiere (din care va rămîne doar fiecare a șaselea) si pe asistente medicale. Așa că nu are rost de așteptat și de sperat la ceva, trebuie de acționat în mod hotărît, unit, cu forțele întregului colectiv!

Mai întâi de toate, trebuie de convocat adunarea sindicală și de aprobat o decizie privind dezacordul sindicatului cu planurile de concedieri în masă. Codul Muncii interzice concedierea angajaților fără acordul sindicatului, astfel, orice concediere în acest caz va fi ilegală! Dacă sindicatul existent protejează, de fapt, interesele angajatorului și nu pe cele ale salariaților, aveți tot dreptul de a realege conducerea acestuia, sau de a crea un alt sindicat independent, de alternativă, și acest lucru este perfect legal. Apoi puteți fără nici o frică să treceți la acțiunile de protest, și nu doar în fața CMC, ci, de asemenea, și în fața Guvernului.

Cereți:

- anularea concedierilor în masă;

- demisia actualului director al CMC care a inițiat concedierile;

- încetarea hărțuirii angajaților care au participat la proteste;

- îmbunătățirea condițiilor de muncă a angajaților CMC și majorarea salariilor.


Cu cît mai masive și hotărîte vor fi acțiunile voastre, cu atît mai multe șanse de a reuși veți avea. Luați exemplul de la colegii voștri de la spitalele “Toma Ciorbă” și “Emilian Coţaga”, uniți cu ei eforturile voastre formînd un front comun întru apărarea drepturilor sociale și de salariat! Nime nu va face asta în locul vostru!

Organizația marxistă “Rezistența Populară”
www.rezistenta.info, rezistenta_md@yahoo.com, tel. de contact: 514195, 068070585


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Нет массовым увольнениям в Центре Матери и Ребенка!


Уважаемые работники ЦМР! Руководство Центра намеревается уволить 560 из 680 работающих здесь санитарок. Тот объем работы, что делали они, предполагается переложить на персонал нанятой Центром частной фирмы. Это делается якобы для «снижения затрат», но на самом деле – для того, чтобы ту же работу делало меньшее число людей за меньшую зарплату, без защиты трудовых прав. Такая передача («аутсорсинг») – отличный способ законного прикарманивания бюджетных денег заинтересованными лицами. Очевидно, что качество выполняемой работы снизится, так как выполнять ее меньшим числом работников с прежним качеством просто физически невозможно. Чтобы частично решить эту проблему, работодатель перекинет на медсестер часть этой работы, разумеется, без дополнительной оплаты. В итоге, от подобных «нововведений» будут страдать как больные, которые не будут получать полноценного обслуживания, так и значительная часть медперсонала, трудовая нагрузка на который возрастет!

РўРµ работники, которые Р±СѓРґСѓС‚ набраны РІ штат аутсорсинговой компании, Р±СѓРґСѓС‚ работать РїРѕ краткосрочному контракту, РїРѕ истечении которого работодатель может его РЅРµ продлевать, РїСЂРё этом никакие компенсационные выплаты Р·Р° фактическое увольнение работнику производится РЅРµ Р±СѓРґСѓС‚. Р? РЅРµ факт, что РІ нее СЃРјРѕРіСѓС‚ устроиться РІСЃРµ увольняемые санитарки.

Чтобы вынудить работников уходить «по собственному желанию», руководство ЦМР понизило зарплаты и увеличило объем работ. В ответ на ущемление своих трудовых прав, 13-го марта небольшая часть коллектива ЦМР нашла в себе силы и решительность выйти на протест против планов и действий руководства. К сожалению, остальные работники не поддержали своих товарищей, которые защищали интересы практически ВСЕГО персонала ЦМР. Последствия реорганизации затронут всех: и санитарок (из которых останется лишь каждая шестая), и медсестер. Так что ждать и надеяться не на что, надо действовать сплоченно, всем коллективом!

Прежде всего, нужно созвать профсоюзное собрание и добиться, чтобы было принято решение о несогласии профсоюза с планами массовых сокращений. Трудовой Кодекс запрещает увольнение работников без согласия профсоюза, и любое увольнение в таком случае будет незаконно! Если же существующий профсоюз на деле защищает интересы работодателя, а не работников, вы имеете полное право переизбрать его руководство или создать другой, независимый профсоюз – альтернативный существующему, и это вполне законно. После чего смело переходите к акциям протеста, и не только перед ЦМР, но и перед Правительством.

Требуйте:

- отмены решения о массовых сокращениях; отставки нынешнего директора ЦМР, инициировавшего сокращения;

- прекращения преследований работников, участвовавших в протестах;

- улучшение условий труда работников ЦМР и повышения его оплаты.


Чем более массовыми и решительными будут ваши выступления, тем больше шансов добиться своего. Берите пример с ваших коллег из больниц «Тома Чорбэ» и «Эмилиан Коцага», объединяйте с ними ваши усилия и выступайте единым фронтом в защиту своих трудовых и социальных прав! Никто это не сделает вместо вас!

Марксистская организация «Народное Сопротивление»www.rezistenta.info, rezistenta_md@yahoo.com, контактный тел.: 514195, 068070585

Нет массовым увольнениям в Центре Матери и Ребенка! (листовка)


 
 
: Группа "Аркадий Коц" - "С кем ты за одно, друг?"
: admin 8-04-2013, 10:25Группа "Аркадий Коц" - "С кем ты за одно, друг?"

 
 
: "Профсоюз - это все мы!" (учебные пособия)
: admin 8-04-2013, 10:20"Профсоюз - это все мы!" (учебные пособия)


Профсоюзная азбука >>>

Учебник профсоюзника >>>

Брошюра о нестандартной занятости >>>

 
 
rezistenta.info : Жильцы против беспредела застройщика!
: admin 8-04-2013, 10:09

Жильцы против беспредела застройщика!


Придомовая территория РЅР° Алба-Юлие, 2, 4, 6 поменяла "собственника" РЅРµ РѕРґРёРЅ раз! Р? жители упомянутых РґРѕРјРѕРІ, пытались 29 марта 2013 Рі. пройти РІ РїСЂРёРјСЌСЂРёСЋ для остановки РІ "цивилизованной форме" строительства 10-ти этажки РІ РёС… РґРІРѕСЂРµ. Представители разных фракций муниципального совета, включая генерального примара-Дорина Киртоаки, "отмахнулись" РѕС‚ РЅРёС…. Поэтому 30 марта 2013 Рі. (РїРѕ словам жильцов, РѕРЅРё уже ранее разбирали забор дважды РІ РґСЂСѓРіРёРµ РіРѕРґР°) вместе СЃ представителями разных организаций социальной направленности разобрали строительный забор, протестуя против захвата РёС… РїСЂРёРґРѕРјРѕРІРѕР№ территории очередным коммерсантом Рё решения РїСЂРёРјСЌСЂРёРё Рѕ продаже РёС… РїСЂРёРґРѕРјРѕРІРѕР№ территории частным владельцам без согласования СЃ населением, интересы которого Р±СѓРґСѓС‚ затронуты этим строительством.

Детский "городок" в виде крепости малых архитектурных форм был демонтирован и вывезен с придомовой территории жильцов в неизвестном напралении, а также уничтожены высокорослые деревьья, украшавшие детскую площадку. В настоящее время "собственник" предпринял попытку завезти строительный забор, но уже из бетона, но дорогу панелевозам преградили местные жители, а полиция тем временем, по жалобе коммерсанта, "стряпает" дела на лиц, защищавших общественные интересы. Жильцы, со своей стороны, апеллируют коллективными обращениями к властям для восстановления их придомовой территории в первоначальное состояние, "дежуря" поочередно во дворе.

Вопрос земель придомовых территорий - системный вопрос и касется не только упомянутого участка города!

Александр Ломакин

Уважаемые жильцы! (листовка)


В вашем дворе собираются строить 9-ти этажный дом, ранее, предварительно, спилив деревья и разрушив детскую площадку. Если Вы надеетесь на каких-то активных людей из общественнных организаций, а сами думаете отсидеться в стороне, полагая, что все само собой «разрешится» в положительную для вас сторону, - заблуждаетесь!

«Активисты» РјРѕРіСѓС‚ оказать содействие (Рё уже оказали, РїРѕРєР° Р’С‹ через занавеску поглядывали Р·Р° происходящим как защищают Р’РђРЁР? интересы) РІ защите Р’РђРЁР?РҐ прав, РЅРѕ «активисты» РЅРµ хотят плодить потребителей палец Рѕ палец РЅРµ ударивших, чтобы защищать СЃРІРѕРё собственные права Рё интересы. РџРѕРјРёРјРѕ письменных обращений РІ прогнившие насквозь государственные органы коррупции, необходимо Р¤Р?Р—Р?ЧЕСКР? препятствовать началу строительных работ РІ ВАШЕМ РґРІРѕСЂРµ! Найдутся, конечно, РІ ваших домах люди-демотиваторы, которые Р±СѓРґСѓС‚ заниматься оханиями типа: «Все бесполезно!В», «Все куплено...В» Рё С‚.Рї., РґСЂСѓРіРёРµ - РїРѕР№РґСѓС‚ РІ церковь РІ надежде РЅР° «чудо», третьи - Р±СѓРґСѓС‚ надеяться РЅР° РґРѕР±СЂРѕРіРѕ «царька» РІРѕ власти, который «пожалеет» вас жильцов, четвертые - Р±СѓРґСѓС‚ считать себя слишком «интеллигентными» для того, чтобы заниматься такими «мелкими» вопросами Рё защищать Р’РђРЁР? общие интересы... РќРѕ расчет РЅРµ РЅР° РЅРёС…!

Люди, оказавшие вам содействие, показали как надо действовать, потому что Вы - власть, а не люди в пиджаках, засевшие в примэрии и других учреждениях!

Никто не даст Вам избавленья ни Бог, ни царь, и не герой!
Добьетесь Вы освобождения своими собственными руками!
 
 
rezistenta.info : Выступление крестьян в Гагаузии!
: admin 8-04-2013, 09:57

В Комрате прошел митинг. Крестьяне требуют вернуть земли в личное управление


видео >>>

Выступление крестьян в Гагаузии!


Жители села Гайдар хотят вернуть земли, сданные в аренду, под свой личный контроль. Чтобы сдвинуть дело с мертвой точки десятки людей приехали в Комрат на митинг.

Манифестанты утверждают, что местный предприниматель Георгий Капсамун взяв в аренду их земли, умышлено, довел компанию до банкротства, чтобы впоследствии завладеть их собственностью. Управляя 2800 гектарами земли, компания CПК «Айдар-Агро», задолжала национальному бюджету более 6 миллионов леев. Активы фирмы и право на использование земли было передано в субаренду предприятию OOO «Айдар-Мирасе». Теперь крестьяне требуют вернуть им все права на землю, чтобы самостоятельно заниматься ее обработкой. Однако договор можно расторгнуть исключительно в судебном порядке. Представители компании готовы пойти на встречу фермерам, но судебное разбирательство будет длиться около полугода. Крестьяне в отчаянии, в отсутствии прибыли такой срок им не по карману.

 
 
 
 
 
{videolist}
 
XML error in File: http://rkrp-rpk.ru/component/option,com_rss_stok/id,9/
XML error: at line 0

XML error in File: http://krasnoe.tv/rss
XML error: StartTag: invalid element name at line 1

 
 
opyright © 2010 Rezistenta Atola