RUS  MDA
WebMoney : Z852093458548
 
«     2022    »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
 
 
 
2022 (2)
2022 (3)
2022 (4)
2022 (2)
2021 (1)
2021 (2)
 
\'Красное
 
» » "Долой диктатуру капитала!" (листовка)

: "Долой диктатуру капитала!" (листовка)
: admin 20-02-2012, 10:41

Долой диктатуру капитала!


Сограждане! Вопреки Конституции нашей страны, пришедшие к власти группировки олигархов и их окружение отказываются распустить Парламент и провести новые выборы. Они плюют на основной закон и другие законы страны, так как считают, что закон писан лишь для нас с вами. Для капиталистов приоритет – извлечение максимальной прибыли любой ценой. Заставить их соблюдать Конституцию – это наш гражданский долг. Но этого недостаточно. Необходимо уничтожить саму систему, которая отводит народу роль «электората» - объекта для манипуляции. Власть должна принадлежать миллионам, а не миллионерам! Мы сами должны решать свою судьбу, а не те, кто украл бывшую народную собственность. Для того, чтобы этого добиться, необходимо отбросить страх и пассивность и действовать! Выходите на акции протеста со своими классовыми требованиями:

• возвращение в государственную собственность незаконно приватизированных предприятий и прочих объектов;
• привлечение к уголовной ответственности с конфискацией имущества виновных в хищениях, вскрытых Счетной Палатой;
• прекращение приватизации публичной собственности;
• прекращение урезаний социальных прав трудящихся, обеспечение полного соблюдения положений трудового законодательства;
• введение законом права коллективов государственных предприятий и учреждений или предприятий с государственным капиталом осуществлять контроль за их деятельностью;
• ограничение оклада руководства госпредприятий на уровне не превышающем 3-х окладов рядового работника;
• включение в законодательство возможности отзыва депутатов избираемых органов всех уровней.

Расширяйте фронт борьбы и классовой активности! Боритесь с произволом чиновников и работодателей, переизбирайте бездействующее или действующее в интересах работодателя профсоюзное руководство, создавайте независимые профсоюзы!

Народ способен вернуть себе власть!


MD

Jos dictatura capitalului!


Concetăţeni! Contrar Constituţiei ţării noastre, grupările de oligarhi care au venit la putere şi anturajul lor refuză să dizolve Parlamentul şi să organizeze alegeri anticipate. Ei scuipă pe Constituţie şi pe alte legi ale ţării, pentru că ei cred că legea a fost scrisă doar pentru noi. Pentru capitalişti principalul este obţinerea profitului maxim cu orice preţ. Să-i obligăm să respecte Constituţia este datoria noastră civică. Însă aceasta nu este suficient. Este necesar de distrus însuşi sistemul, care atribuie poporului rolul de "electorat" - obiect de manipulare. Puterea trebuie să aparţină milioanelor şi nu milionarilor! Noi însuşi trebuie să decidem soarta noastră, şi nu cei, care au furat fosta proprietate publică. Pentru a obţine aceasta, noi trebuie să lăsăm la o parte frica şi pasivitatea şi să acţionăm! Ieşiţi la acţiuni de protest cu revendicările proprii, de clasă:

• restituirea în proprietatea publică a întreprinderilor şi altor obiecte privatizate ilegal;
• atragerea la răspundere penală cu confiscare a proprietăţii a persoanelor vinovate de delapidări, descoperite de Curtea de Conturi;
• încetarea privatizării proprietăţii publice;
• încetarea tăierii drepturilor sociale ale salariaţilor, asigurarea deplină a respectării prevederilor legislaţiei muncii;
• introducerea prin lege a dreptului colectivelor întreprinderilor de stat şi instituţiilor sau întreprinderilor cu capital de stat de a realiza controlul asupra activităţii acestor întreprinderi şi instituţii;
• limitarea salariul conducerii întreprinderilor de stat la nivel care nu ar depăşi 3 salarii ale salariatului de rînd;
• includerea în legislaţie a posibilităţii de rechemare a deputaţilor aleşi în organele de toate nivelurile.

Extindeţi frontul luptei de clasă şi al activismului social! Luptaţi cu fărădelegile funcţionarilor şi patronilor, realegeţi conducerea inactivă a sindicatelor sau care acţionează în interesul patronilor, creaţi sindicate independente!

Poporul este în stare să-şi recapete puterea în stat! 
, . .

:

 • APEL PENTRU LAICITATE
 • Р—Р° власть миллионов, Р° РЅРµ миллионеров!
 • Nazarenco Evgheni - candidatul muncitorilor!
 • "Nu referendumului! Da - luptei de clasă!"
 • Acţiunea de protest nelimitată a muncitorilor la Chişinău!


 •  
   
   
   
   
  {videolist}
   
  XML error in File: http://rkrp-rpk.ru/component/option,com_rss_stok/id,9/
  XML error: Opening and ending tag mismatch: hr line 5 and body at line 6

  XML error in File: http://krasnoe.tv/rss
  XML error: StartTag: invalid element name at line 1

   
   
  opyright © 2010 Rezistenta Atola